Skip to main content

Literature library

Filter

Category
Literature type

Third party payer form

 • Type: pdf
 • Ref: 11303
 • Published: 26/11/2021

Transferring Assets to your SEP (Bilingual)

 • Type: pdf
 • Ref: 12390
 • Published: 25/11/2021
Använd det här formuläret vid överföring av externa tillgångar till en Swedish Executive Portfolio. Se till att skaffa och läsa den tillämpliga kundbroschyren och försäkringsvillkoren för din Swedish Executive Portfolio innan det här formuläret fylls i. This form should be used when transferring external assets to a Swedish Executive Portfolio.

OMIG Customer Information Form

 • Type: pdf
 • Ref: 12410
 • Published: 25/11/2021

Appoint QC as Authorised Custodian Split Custody

 • Type: pdf
 • Ref: 12914
 • Published: 25/11/2021
Fyll i det här formuläret om försäkringstagaren vill förordna att äganderätten till Swedish Executive Portfolio vid försäkringstagarens död ska övergå till de förmånstagare. (This form is to be used when the Policyholder wishes to nominate that the ownership of the Swedish Executive Portfolio is transferred upon death of the Policyholders to the beneficiaries nominated in […]
Denna blankett är till för att genomföra själva ägarbytet, dock måste denna alltid kompletteras med ytterligare dokumentation för att identifiera den/de nya ägaren/arna. Såsom tex. Vidimerad ID-kopia, skatteuppgifter & försäkran, etc. Ta kontakt med Quilter International för att ta reda på vad de kompletterande kraven är för att genomföra ert specifika ägarbyte, då detta kan […]

Specimen Signature Form (for use in the UK only)

 • Type: pdf
 • Ref: 8662
 • Published: 25/11/2021

Adviser appropriateness questionnaire

 • Type: pdf
 • Ref: 21517
 • Published: 25/04/2022

Collective Investment Account appointment form UK investors only

 • Type: pdf
 • Ref: 5924
 • Published: 25/11/2021
This form is for use where the applicant for, or existing Bond Owner of an European International Portfolio Bond or Collective Bond has requested a Collective Investment Account provided by Quilter Investment Platform Limited on the platform as an underlying investment.